Pharmacare Slovakia, s.r.o. je výsledkom 17 - ročnej tradície a skúseností na trhu so zdravotníckou technikou, spotrebným materiálom a vybavením pre ambulancie, nemocnice a špecializované odborné ústavy.

Cieľom našej spoločnosti je ponuka inovatívnych a kvalitných produktov za dostupnú cenu, ktoré sú zárukou dlhodobej spokojnosti našich zákazníkov.