PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť

PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. ,

so sídlom Cabaj 504, 951 17 Cabaj-Čápor,

IČO: 36 246 590, DIČ: 2020166830, IČ DPH: SK2020166830

zapísaná Okr. súd Nitra, vložka č. 13874/N

Pri získavaní, využívaní a ochrane vašich osobných údajov chceme postupovať správne. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ (2016/679) Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov ("GDPR"), ako aj s inými platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, ktoré menia a dopĺňajú nariadenie GDPR.

Vaše žiadosti a sťažnosti môžete podávať aj všetky svoje práva uplatňovať prostredníctvom e-mailovej správy poslanej na našu kontaktnú e-mailovú adresu info@pharmacare.sk , telefonicky na čísle +421 037 658 00 66, v listinnej podobe poslaním na adresu Cabaj 504, 951 17 Cabaj-Čápor alebo osobne na adrese Cabaj 504, 951 17 Cabaj-Čápor.

Aké osobné údaje spracovávame

Pri predaji v internetovom obchode spracúvame rôzne typy osobných údajov potrebných pre plnenie našich záväzkov pre čo najväčšiu spokojnosť zákazníka.

Spracúvame nasledovné osobné údaje:

 • Kontaktné údaje: Pokiaľ si u nás napr. objednáte tovar potrebujeme od vás údaje, ktoré sú v objednávkovom procese označené ako povinné symbolom "*" . Ide predovšetkým o vaše meno a priezvisko, vašu adresu príp. doručovaciu adresu. Pokiaľ by sme tieto údaje nemali, nemohli by sme vám tovar správne doručiť. V prípade podnikateľov spracúvame kontaktné údaje v rozsahu: Obchodné meno, sídlo/miesto podnikania resp. fakturačná adresa, adresa pre doručenie, IČO, DIČ/IČ DPH. Ďalej pre účely predaja tovaru potrebujeme vašu e-mailovú adresu, na ktorú vám zašleme potvrdenie objednávky, ktoré zároveň slúži ako potvrdenie uzavretej kúpnej zmluvy, kópie Všeobecných obchodných podmienok a Formuláru pre odstúpenie od zmluvy ako aj týchto pravidiel ochrany osobných údajov. Povinné je aj vyplnenie údaju o telefónnom čísle, ktoré slúži pre kontakt kuriéra s Vami pri doručení tovaru.
 • Pokiaľ sa obrátite na našu zákaznícku linku alebo nám napíšete správu, budeme vaše osobné údaje uvedené v tejto komunikácii tiež spracovávať.
 • Údaje o objednávkach: Ďalej spracúvame informácie o Vašej objednávke v našom internetovom obchode (najmä číslo objednávky, dátum nákupu, typ a množstvo objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru, spôsob doručenia a platby, informácie o automatických nákupných notifikáciách zasielaných na e-mailovú adresu zadanú pri nákupe, stav objednávky).
 • Cookies

Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

Účely a právne základy spracúvania osobných údajov

· Spracovanie osobných údajov na základe uzatvorenia a plnenia zmluvy

 • V tomto prípade musíme spracovávať Vaše Kontaktné údaje, informácie o Vašej objednávke a následne aj informácie vytvorené našou spoločnosťou v dôsledku uzatvorenia príslušnej zmluvy, preto aby sme s Vami mohli na základe Vašej objednávky riadne uzatvoriť kúpnu zmluvu, a aby sme boli schopní plniť povinnosti, ku ktorým sme sa zaviazali v kúpnej zmluve, alebo ktoré musíme v súvislosti s uzatvorením zmluvy cez internet plniť podľa platných právnych predpisov.
 • Vaše údaje potrebujeme, aby sme mohli Vašu objednávku administratívne spracovať a fakticky vybaviť, zaslať Vám potvrdenie o prijatí objednávky a následne Vás priebežne informovať o stave Vašej objednávky, vystaviť a zaúčtovať príslušné daňové a účtovné doklady, zabezpečiť, aby Vám objednaný tovar bol doručený Vami zvoleným spôsobom dodania alebo prepravy a zaistiť uskutočnenie on-line platby, pokiaľ ste si zvolili tento spôsob úhrady kúpnej ceny.

· Spracovanie osobných údajov zo zákonných dôvodov

 • Naša spoločnosť potrebuje spracovávať Vaše vyššie uvedené osobné údaje aj preto, aby mohla zákonným spôsobom reagovať na Vami uplatnené právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej cez internet v 14 dennej lehote. Musíme si overiť, či boli naplnené zákonné predpoklady pre uplatnenie tohto práva a následne vysporiadať naše vzájomné nároky na vrátenie tovaru a kúpnej ceny.
 • Vaše osobné údaje spracúvame aj za účelom uplatňovania alebo obhajoby zákonných nárokov pri sťažnostiach, prípadne sporoch nami alebo Vami vyvolanými a to len zo zákonných dôvodov.
 • Zároveň spracúvame vami poskytnuté osobné údaje na daňové a účtovné účely.

· Spracovanie osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu

 • Pokiaľ navštívite náš e-shop, ste informovaní, že využívame technológie na zhromažďovanie a ukladanie informácií pomocou súborov cookies do vášho zariadenia. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré nikam neodosielame, tieto súbory môžete z prehliadača odstrániť, alebo ich využitie zakázať úplne. Súbory cookies nezhromažďujú žiadne vaše osobné údaje. Súbory cookies nám však pomáhajú zaistiť plnohodnotnú funkčnosť webových stránok. Podrobnejšie informácie o tom, ako môžete spravovať Súbory cookies, nájdete prostredníctvom funkcie pomoci vo vašom prehliadači. Ak sa rozhodnete niektoré alebo všetky Súbory cookies zakázať, nebudete môcť naplno využívať všetky funkcie našich webstránok. Nebudete napríklad môcť pridávať položky do nákupného košíka, pristúpiť k objednávke ani využívať tie naše produkty a služby, ktoré si vyžadujú prihlásenie.
 • Eshop je monitorovaný a analyzovaný pomocou analytických služieb. Žiadne z údajov, ktoré pomocou tejto služby analyzujeme nie sú vašimi osobnými údajmi. Pomocou tejto služby zisťujeme návštevnosť a geografické údaje, informácie o prehliadači a operačnom systéme, z ktorého na naše webové stránky pristupujete. Všetky tieto informácie využívame na marketingové účely, na účely ďalšieho zlepšovania webových stránok a obsahu a tiež na účely právnej ochrany.

· Spracovanie osobných údajov na základe Vášho súhlasu

Za účelom zasielania obchodných oznámení (e-mail marketing - newsletter) spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu. Súhlas nám udeľujete pri každej objednávke dobrovoľným odškrtnutím tlačítka: Chcem dostávať reklamné e-maily pred odoslaním objednávky : Objednať s povinnosťou platby. Pokiaľ nechte, aby sme z tohto dôvodu spracúvali Vaše osobné údaje, buď túto možnosť nezvolíte, resp. máte možnosť odhlásiť sa z odberu noviniek - v zadanom reklamnom e-maily a my Vám reklamné správy posielať nebudeme.

Ak nám udelíte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať.

Príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje starostlivo uchovávame a nikdy nesprístupňujeme tretím osobám, pokiaľ to nie je nevyhnutné a zákonné.

 • Vaše osobné údaje sme však za účelom dopravy tovaru na Vaše miesto určenie poskytnúť dopravcovi a to v rozsahu meno, priezvisko, adresa doručenia a telefónne číslo a e-mail.

Príjemcami v tomto prípade sú:

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, IČO:36631124

Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava , IČO: 35834498

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., 962 33 Budča: 1039, IČO: 36624942

DACHSER Slovakia, a.s.,Logistický Park č. 1126.900 55 Lozorno, IČO: 35752700

 • Naša spoločnosť nemá údaje o platobných kartách, ktorými u nás platíte. Údajmi o vašich platobných kartách disponuje iba zabezpečená platobná brána a príslušná banková inštitúcia s ktorou spolupracujeme
 • Zároveň sú príjemcami osobných údajov subdodávatelia Prevádzkovateľa:

Webnode AG Webnode AG, Gartenstrasse 3, 6304 Zug Switzerland (systém e-shopu)

Google Analytics (analýza webových stránok);

BORGweb, s.r.o., Turistická 6, Nitra (správca e-shopu )

Doba spracúvania osobných údajov

 • V prvom rade budeme Vaše údaje spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami.
 • V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné všeobecne spracovávané po dobu 5 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu.
 • Ďalej upozorňujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi.

Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

Náš e-shop nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia ako 16-rokov môže náš používať náš e-shop iba, ak na to udelí súhlas jej zákonný zástupca.

Zabezpečenie ochrany osobných údajov

Naša spoločnosť má vybudované prísne vnútorné pravidlá pre spracovanie osobných údajov, ktoré musia dodržiavať všetci naši zamestnanci. Naši zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou a sú v tejto oblasti pravidelne školení a kontrolovaní. Naši zmluvní partneri sú zmluvne viazaní dodržiavať mlčanlivosť, prijímať účinné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov a spracovávať odovzdané osobné údaje len spôsobom a na účely stanovené našou spoločnosťou. O Vaše osobné údaje teda nemusíte mať obavy. Pokiaľ nám poskytujete osobné údaje on-line, používame štandardný nástroj pre kódovanie na internete - technológiu šifrovania Secure Socket Layer (SSL), aby sme zaistili ochranu informácií, ktoré nám poskytujete.

Vaše práva ako oprávnenej osoby:

Pri spracovaní vašich osobných údajov máte určité práva, medzi ktoré patria:

1. právo na Váš prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú - právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú o Vás spracúvané a na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov

2. právo na opravu Vašich nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú,

3. právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, v prípade, že sú splanené podmienky na ich výmaz a ďalej neexistuje zákonná povinnosť resp. oprávnený záujem na ich ďalšie spracúvanie

4. právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,

5. právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú

6. právo na prenosnosť osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ak tomu nebránia žiadne zákonné prekážky

7. právo kedykoľvek odvolať Váš udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,

8. právo podať sťažnosť dozornému orgánu - Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. +4212 32313220, www.dataprotection.gov.sk.

Vyššie uvedené práva máte v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Tieto práva si môže uplatniť ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak požiadate o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní Vašej totožnosti. Zároveň ste ako dotknutá osoba povinný oznámiť prevádzkovateľovi všetky zmeny vo Vašich osobných údajoch a to bezodkladne po ich zmene.

Zasielanie údajov mimo EÚ

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov neprichádza k prenosu údajov do tretích krajín.

V prípade, že navštívite našu prevádzku a okolie

Pri osobnom prevzatí tovaru v našej prevádzke na adrese Cabaj 504, 951 17 Cabaj budeme spracovávať nahrávku z kamerového systému, na ktorej môžete byť zachytený, a to na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) za účelom ochrany nášho aj vášho majetku a osôb pohybujúcich sa v okolí, čo je súčasne náš oprávnený záujem. Pre tento účel osobné údaje uchovávame po dobu 15 dní. Sprostredkovateľom takto získaných osobných údajov Prevádzkovateľa je spoločnosť LIGAS, s.r.o. Štefánikova 54, 949 01 Nitra, IČO: 36 715 956.

Platné od 1.3.2021